Garvemetode

Vi i Sotra Villmarksenter bruker de mest profesjonelle garvemetodene. Og alt fra den minste fugl til de største dyrene blir garvet med samme teknikk. Alt blir vasket i avfetting og smussoppløsing, og i garveprosessen blir det tilsatt fettstoffer som skal erstatte de fettstoffer fugl og dyr behandler seg selv med. Dette fører til en høy glans i fjærdrakt og pels.

For å få et bra resultat er det avhengig av at det som skal stoppes ut har en bra kvalitet. Om det er skittent eller tilsølt av blod betyr normalt ikke så mye, dette på grunn av de vaskeprosesser som det skal igjennom.

Men større betydning har det at fjærdrakten er godt utviklet og at det ikke er mye blopenn i fjærene hos fugl. (Det vil si at fjærene ikke er fult utvokst og at innerste del av fjærstammen er full med blod). Og at fuglen ikke har hengt til modning eller fuglen/dyret har ligget i flere dager uten å komme i frys. Da er faren stor for at det har begynt å surne og det vil være vanskelig å få et godt resultat. Det avhenger også om det har ligget ute når det er varmt i været.